دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / پروژه‌ها و دستاوردها

داشبورد پذیرش HIS

proj01

 

سامانه مدیریت اطلاعات خدمات ارائه شده به زائرین اربعین حسینی

 pro02

داشبورد سلامت و امنیت غذایی

proj03

داشبورد COVID-19 در استان کرمانشاه

proj05

داشبورد بیماری‌های غیرواگیر

proj08

داشبورد معاونت آموزشی

proj08